Na plac budowy wjechały ciężarowe betoniarki.Prace betonowania fundamentów budynku WILCZA9 potrwają wg harmonogramu ok. 21 dni.